WYBIERZ SWOJEGO SOCJOLOGA

OFERTA
babel ANNA BUCHNER
babel MARIA WIERZBICKA
Gortych DAGMARA GORTYCH
babel MAJA BRZOZOWSKA-
BRYWCZYŃSKA
24-25.02.2012 r ADAM KADENACI
24-25.02.2012 r AGATA NOWOTNY
24-25.02.2012 r AGA STRZEMIŃSKA
24-25.02.2012 r ALEKSANDRA GOŁDYS
24-25.02.2012 r ANNA BIERNAT
24-25.02.2012 r BARTEK LIS
_MG_0615 JULIA OLESIŃSKA
24-25.02.2012 r KAJA DZIARMAKOWSKA
_MG_0081 KATARZYNA STARZYK-DURBACZ
24-25.02.2012 r KATARZYNA WALA
_MG_9951 ŁUCJA KRZYŻANOWSKA
24-25.02.2012 r MARTA SKOWROŃSKA
24-25.02.2012 r MICHAŁ DANIELEWICZ
24-25.02.2012 r MONIKA ROSIŃSKA
24-25.02.2012 r ZUZA CICHOWSKA

TAGI:

BADANIA JAKOŚCIOWE,DIAGNOZA LOKALNA,DIAGNOZA POTRZEB INSTYTUCJI,EWALUACJA,INTERNET,KOMUNIKACJA,NOWE TECHNOLOGIE,SENIORZY,SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA,STRATEGIA ROZWOJU,TOŻSAMOŚĆ LOKALNA,TRADYCJA,WSPARCIE PROJEKTU,APLIKACJE MOBILNE,BIBLIOTEKI,DOMY KULTURY,DZIECI,DŹWIĘK,ETNOGRAFIA,HISTORIA LOKALNA,KODOWANIE,MŁODZIEŻ,NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ,PERFORMANCE,ŚPIEW,WIELOKULTUROWOŚĆ,WYKLUCZENIE SPOŁECZNE,ZMIANA SPOŁECZNA,DESIGN THINKING,INKUBOWANIE PROJEKTÓW,INTEGRACJA,KONSULTACJE SPOŁECZNE,ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,PARTYCYPACJA,SĄSIEDZKOŚĆ,WOLONTARIAT,PRZESTRZEŃ PUBLICZNA,ARCHITEKTURA,KINA,PARTYCYPACJA. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA,REWITALIZACJA,SPORT,DESIGN,PRZESTRZEŃ,STRATEGIE ROZWOJU,SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA,STRATEGIA,WIEŚ,GALERIE,MIASTO,MUZEA,PRAWA CZŁOWIEKA,SAMORZĄD,SZTUKA,WIĘZI SPOŁECZNE,SPACERY BADAWCZE,MUZYKA,ZMYSŁY,DIAGNOZA POTRZEB,BADANIE ILOŚCIOWE,SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Array ( [0] => BADANIA JAKOŚCIOWE [1] => DIAGNOZA LOKALNA [2] => DIAGNOZA POTRZEB INSTYTUCJI [3] => EWALUACJA [4] => INTERNET [5] => KOMUNIKACJA [6] => NOWE TECHNOLOGIE [7] => SENIORZY [8] => SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA [9] => STRATEGIA ROZWOJU [10] => TOŻSAMOŚĆ LOKALNA [11] => TRADYCJA [12] => WSPARCIE PROJEKTU [13] => APLIKACJE MOBILNE [14] => BIBLIOTEKI [15] => DOMY KULTURY [16] => DZIECI [17] => DŹWIĘK [18] => ETNOGRAFIA [19] => HISTORIA LOKALNA [20] => KODOWANIE [21] => MŁODZIEŻ [22] => NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ [23] => PERFORMANCE [24] => ŚPIEW [25] => WIELOKULTUROWOŚĆ [26] => WYKLUCZENIE SPOŁECZNE [27] => ZMIANA SPOŁECZNA [28] => DESIGN THINKING [29] => INKUBOWANIE PROJEKTÓW [30] => INTEGRACJA [31] => KONSULTACJE SPOŁECZNE [32] => ORGANIZACJE POZARZĄDOWE [33] => PARTYCYPACJA [34] => SĄSIEDZKOŚĆ [35] => WOLONTARIAT [36] => PRZESTRZEŃ PUBLICZNA [37] => ARCHITEKTURA [38] => KINA [39] => PARTYCYPACJA. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA [40] => REWITALIZACJA [41] => SPORT [42] => DESIGN [43] => PRZESTRZEŃ [44] => STRATEGIE ROZWOJU [45] => SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA [46] => STRATEGIA [47] => WIEŚ [48] => GALERIE [49] => MIASTO [50] => MUZEA [51] => PRAWA CZŁOWIEKA [52] => SAMORZĄD [53] => SZTUKA [54] => WIĘZI SPOŁECZNE [55] => SPACERY BADAWCZE [56] => MUZYKA [57] => ZMYSŁY [58] => DIAGNOZA POTRZEB [59] => BADANIE ILOŚCIOWE [60] => SZTUKA WSPÓŁCZESNA )

ORGANIZATOR:

ę